Qiymətlər


Yalnız qiymət deyil, keyfiyyət də önəmlidir.


Qiymətlər